Bakit Karaniwang Bilog ang Pantakip ng Manhole
Bakit Karaniwang Bilog ang Pantakip ng Manhole

Bakit Karaniwang Bilog ang Pantakip ng Manhole

Sa dinami-dami ng manhole na nakikita natin ay madalas pabilog ang takip nito. Dahil kaya tradisyon na ito o may malalim pang dahilan kung bakit kadalasang pabilog ang mga ito?

Narito ang mga paliwanag kung bakit pabilog ang takip ng manhole:

  1. Madaling ipalipat-lipat. Ang mga manhole cover ay kadalasang mabigat upang hindi basta-basta naaalis sa pagkakalagay nito. Kung ito ay pabilog, bagamat mabigat ay madali pa ring ipalipat-lipat dahil pwede itong ipagulong.
  2. Madaling ilagay. Ang pabilog na pantakip ang madaling ilagay sa manhole. Di gaya ng ibang shapes, hindi na ito kinakailangang ipaikot para sumakto sa manhole.
  3. Pabilog ang manhole. Mas madaling maghukay ng pabilog kaya naman ganito din ang shape ng manhole. At dahil pabilog ang tatakpan kinakailangang pabilog na din ang pantakip para dito.
  4. Di mahuhulog. Kahit anong paikot sa isang bilog sa kahit anong anggulo ay hindi ito nahuhulog sa manhole. May shape din naman na hindi mahuhulog sa manhole kagaya ng Reuleaux Triangle pero mas madali pa ring i-manufacture ang pabilog kaysa dito.

Lumalabas na Microsoft ang nagpauso kaya itinatanong kung bakit pabilog kadalasan ang manhole cover. Ito ay nang idinagdag nila ito sa mga katanungan nila sa interview sa mga nagnanais mag-apply sa kanila. Maaring basahin ang karagdagang kwento sa manhole sa Wikipedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *